Νεφελη

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

nefeli2Είναι μητέρα 2 παιδιών, γεννημένη το έτος 1978.
Πτυχιούχος της Ανωτέρας Σχολής Χορού ΜΟΡΙΑΝΟΒΑ – ΤΡΑΣΤΑ.
Διπλωματούχος της μεθόδου Pilates από το Power Pilates New York Studio μετά την εκπαίδευσή της στο Corpus Ray Affiliate Training Center, όπου ολοκλήρωσε 600 ώρες πρακτικής εξάσκησης το έτος 2006.
Από τότε εργάζεται σε σχολές χορού και πιστοποιημένα κέντρα της μεθόδου Pilates, ενώ συνεχίζει τη μαθητεία της παρακολουθώντας σεμινάρια.